Utkast til tiltaksplan for villrein

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villreinen i Knutshø villreinområde. Du kan komme med innspill HER.

Publisert den

Oppsyns- og fellingsrapport 2022

Rapporten fra årets jakt i Knutshø er klar og oppdatert med resultater fra høstens strukturtelling. Du finner rapporten på DENNE SIDEN.

Publisert den