1252 rein talt opp

Årets minimumstelling i Knutshø bekreftet beregningene om en redusert bestand i Knutshø sammenlignet med vinteren 2020. I 2018 og 2019 ble fellingsprosentene for villreinområdet lavere enn tidligere år (henholdsvis 42 … Fortsett å lese1252 rein talt opp

Publisert den

Høye fellinger

Fellingsprosenten for hele Knutshø (uten jaktfeltene Fåset og Naustervorda) ble 62 % av ei kvote på 500. Til sammenligning var fellinga 46,8 % av en kvote på 420 i 2019. … Fortsett å leseHøye fellinger

Publisert den

fellinger 2020

Mye av fellingsdataene er nå kommet inn til villreinutvalget, og vi mangler bare data fra ett område. Den foreløpige oversikten viser gode fellinger i 2020. Især Oppdal har høyere fellinger … Fortsett å lesefellinger 2020

Publisert den