Overgangsavtaler 2023

Publisert den

Fjorårets avtaler om overgang videreføres i 2023.

Overgang mellom jaktfelt i Tynset/Rennebu/Oppdal og Statskog: Det er gjensidig overgangsavtale mellom jaktfeltene i Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) og Tynset og Rennebu (T1, T4, T14, T20-27, R5a og R6) på følgende datoer: 28. aug., 29. aug., 30. aug. og 31. aug. Jaktfeltene i Folldal er ikke med på denne avtalen. Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jaktdag på denne overgangsavtalen. Det er ikke krav om inngang fra eget felt. Jegeren plikter å forholde seg til de bestemmelsene som står i
jegerkontrakten for det området hun/han har overgang til. 

Overgang i hele Knutshø villreinområde (unntatt Fåset og Naustervorda): Det er full overgang i hele Knutshø villreinområde (unntatt Fåset og Naustervorda) på følgende datoer: 4.sept., 5.sept., 6.sept., 7.sept., 11.sept., 12. sept., 13. sept. og 14. sept. Ved overgang er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse). Det er ikke krav om inngang fra eget felt.  Jegeren plikter å forholde seg til de bestemmelsene som står i jegerkontrakten
for det området hun/han har overgang til.