Har du levert kort og kjeve?

Publisert den

Nå er det få dager igjen av villreinjakta, og mange er allerede ferdige med årets jakt. Villreinutvalget har bare 14 dager på seg fra siste jaktdag til å levere ferdig fellingsresultat til villreinnemnda. Nemnda på sin side må rapportere videre til SSB innen 30 dager etter siste jaktdag.

For å få til å overholde disse fristene må dere jegere levere kort og kjever så snart som mulig etter at dere har felt dyr. Skal det sendes per post er det enda viktigere at det skjer kjapt. I tillegg skal det leveres fellingsrapport via appen «settogskutt» eller nettsida www.hjorteviltregisteret.no. Husk også at kort må leveres selv om det ikke felles dyr.

For at statistikkene skal bli ferdig i rett tid er det også viktig at dere jegere fyller ut kort og merkelapp fullstendig. Her kan du se hvordan det skal gjøres.