Kalvetelling 2023

Publisert den

Overvåkingsprogrammet og NINA gjennomførte kalvetelling i Knutshø og flere områder 25.06.2023. Det ble funnet totalt 1368 dyr 3 flokker, en stor i Nordre Knutshø på 1128 (288 kalv) og to flokker i Høg-Gia på 52 dyr (17 kalv) og 188 dyr (2 kalv, 164 bukk). Tilsammen ble det funnet 307 kalver og 752 Simle/ungdyr som gir 40,8 kalv pr. 100 S/U. Dette er en liten økning sammenlignet med de tre foregående årene. Fint at det i år ble fløyet og funnet fostringsdyr i de østlige områdene.

Kalvetelling i Knutshø 2007 – 2023