Minimumstelling 14.02.2023

Publisert den

Det ble funnet 1200 dyr under minimumstellingen den 14.02.2023. Forholdene var ikke så optimale som ønskelig, med delvis dårligere snødekke og hardere snø enn ventet i noen områder. Det vil bli vurdert ei ny telling om forholdene blir gode. Beregnet vinterstamme er 1340 dyr.

Flyrute i blått, og flokker og antall i rødt.