Utkast til tiltaksplan for villrein

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villreinen i Knutshø villreinområde. Du kan komme med innspill HER.

Publisert den