Villrein blir infisert med skadelig saueparasitt på salteplassene

Publisert den

Forskerne konkluderer med at salteplasser for sau er viktige kilder til spredning av parasitter og andre smittestoff fra sau til villrein. De foreslår at infeksjon med N. battus kan være en mulig årsak til redusert kalveproduksjon og slaktevekter i Knutshø villreinområde. Arbeidet inngår i NINAs forskningsprosjekt «Saltslikkestein som smittested for skrantesjuke».

Se artikkel og publikasjon på villrein.no.