1252 rein talt opp

Årets minimumstelling i Knutshø bekreftet beregningene om en redusert bestand i Knutshø sammenlignet med vinteren 2020. I 2018 og 2019 ble fellingsprosentene for villreinområdet lavere enn tidligere år (henholdsvis 42 … Fortsett å lese1252 rein talt opp

Publisert den