Utkast til tiltaksplan for villrein

Publisert den

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villreinen i Knutshø villreinområde.

Du kan komme med innspill HER.