Jegerkontrakt

Det er utarbeidet en felles jegerkontrakt i Knutshø villreinområde.

Jegerkart med informasjon om jaktfelt, jaktforbudssoner mm finner du ved å klikke på kartet under.