Jegerkontrakter

Her finner du jegerkontrakter for de største jaktfeltene i Knutshø villreinområde i 2023. Det er jegerens ansvar å gjøre seg kjent med reglene i jaktfeltene ved overgang. Merk at i Folldal statsalmenning er det ikke lov å jakte/felle dyr nærmere enn 500 meter fra vei og det kreves dokumentert 45 treningsskudd. I jaktfeltet Midtre Folldal jakt- og fiskelag er det ikke lov å jakte/felle dyr nærmere enn 300 meter fra vei. Det er skiltet parkeringsforbud på noen strekninger i Folldal og Oppdal (Veslvonen). Det er også anviste parkeringsplasser i tilknytning til disse strekningene.