Tellinger

Årlig gjøres det forsøk på minimumstelling, kalvtelling og strukturtelling i villreinområdet. Klikk på de ulike tellingene for å lese mer om de og se resultater.