Nyheter

Facebookfeed:

I dag (14 sept) har det vært oppsyn ute i området Kringsollen, Unndalen og Finnsjøen. Det ble observert 2 store flokker i Kringsollen i kveld som dro opp mot toppen. Det ble også sett en flokk ved Finnsjøen. I tillegg var det 1 bukkeflokk i Fosshøa. I morgen er det siste jaktdag og vi ønsker alle jegere takk for årets jakt😊 For de som ikke allerede har gjort det; husk å levere kort og kjeve innen 5 dager etter jaktslutt og å registrere felt vilt på hjorteviltregisteret eller via appen sett og skutt. Bilde under: flinke jegere nest siste jaktdag. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (13 sept) har det vært nordvestlig vindretning og fint vær i fjellet. Det har vært oppsyn ute i området Digerkampen og Hånåbekkvelvet, her har det ikke vært observert rein. Det har også vært oppsyn ute i området Bruhøa, Flåen og Kamman. Det ble sett en liten bukkeflokk i Bruhøa, ca 300 dyr på Flåen og 200 dyr i Kamman. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (12 sept) har det vært nordlig vindretning i fjellet og god sikt. Det har vært oppsyn ute i området Grønnbakken, Flåen/Kringsollen og Flåman/ Kukvølvet men ingen rein er observert. Hvis noen andre har sett noe må dere gjerne legge inn en kommentar 😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (11 sept) har det vært sørlig vindretning i fjellet og mye skodde. Det har vært oppsyn ute i området Fundberget og Digerkampen, her ble det ikke sett noe rein. Det har også vært oppsyn på Grønnbakken, herfra ble det heller ikke sett noe rein. Det har videre vært oppsyn i området Setaldalen/Sandtjønna og heller ikke her ble det sett rein. Det ble sett en liten reinsflokk i Store Elgsjøtangen som dro nordover i løpet av dagen. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (10 sept) har det vært synnavind i fjellet. Det har vært oppsyn ute i området Finnshøa. Området Vårstigen har også vært sjekket ut. Det har ikke vært observert rein her, men det har vært sett en liten bukkeflokk i området Elgsjøen. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (9.sept) har det vært nordvestlig vindretning i fjellet. Det har vært oppsyn ute i området Knutshøene. En stor hop dro i løpet av dagen fra Nordre Knutshø og nord for Finnshøa. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (8 sept) har det vært vind fra vest og nordvest i fjellet. I kveld stod det 2 store flokker i Nordre Knutshø. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (7. Sept) har det vært vind fra vest og sørvest. Det var en stor flokk vest for Armodshøa først på dagen som etter hvert delte seg i to. En av flokkene dro opp i Midtre Knutshø og den andre i Armodshøa på kvelden. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (6. sept) har det vært vind fra vest og sørvest og fint vær i fjellet. Det har vært oppsyn ute i området Kvitdalen, Knutshølonin og Lokkarhøi. Først på dagen stod det en stor flokk i toppen på Heimtjønnshøa. Denne kom etter hvert sørvest og endte på kvelden opp i Knutshølonin. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (5 sept) har det vært varierende vindretning i fjellet. Det har vært oppsyn ute i området Knutshøene/Heimtjønnshøa, men det ble ikke sett noen dyr. Storflokken var sist sett på tur opp i Søndre Knutshø sent i går kveld. Husk at dere jegere og andre også kan skrive her om dere har sett noe av interesse😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (4 sept) har det vært sørlig vind i fjellet. Storflokken stod i mellom Nordre og Midtre Knutshø i kveldinga. Ellers har det vært oppsyn i Kvitdalen, her ble det ikke sett noe rein. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (3 sept) har det vært vind fra nord og bygevær i fjellet. I kveldinga stod det en flokk i Vårstigen og en på toppen av Nordre Knutshø. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (2 sept) har det vært vind fra nord og nordvest i fjellet. Flokken fra Heimtjønnshøa gikk over i Knutshøene og videre nordover retning Finnshøa i løpet av dagen. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (1.sept) har det vært vind fra nordvest og refn og skodde i fjellet. Det ble sett en stor flokk i Fundhøa i Folldal først på dagen som dro over til Hemtjønnshøa i ettermiddag. Det ble også sett en flokk i Storhøa i Folldal og en bukkeflokk i Såttålia (Oppdal) som dro nordover. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (31 aug) har det vært nordlig vindretning. Det har vært oppsyn ute på Grønnbakken og i området Vetlvonin/Lertjønnkollen. Det har ikke vært observert noen dyr. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (30. aug) har det vært skiftende vindretning i fjellet. Det har vært sett reinsflokker i området Kringsollen i Oppdal og Langhøa og Bjønnskardkampen i Folldal. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (29. aug) har det vært nordlig vindretning og fint vær i fjellet. Det har vært oppsyn ute i Børsjøhøa på TOR og i Kakkeldalen og Storhøa. Det har ikke vært observert noen flokker i dag. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (28 aug) har det vært variabel vindretning i fjellet. Det har vært oppsyn ute i området Støsetra/Vesle Børsjøen på TOR og Grønnbakken på Statskog. Det ble ikke sett noe rein i disse områdene. Det har imidlertid kommet inn rapporter om rein i Kakkeldalen i Folldal. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (27 aug) har det vært sønnavind og det er observert spredt med rein i området vesle orkelsjøtangen, støsetra, øyebekkfjellet, børsjøen og lågia på TOR. En flokk på anslagvis 300 dyr kom sørover Elgsjøtangen og dro mot Einståkåhøe i Folldal. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag (26 aug) har det vært nordavind og ganske fint vær i fjellet. Oppsynet har sett tilsammen 3 flokker ved Finnsjøen i Oppdal i dag. Den største (500+) dro over Vesle Elgsjøtangen og videre østover til Elgsjøtangen i kveld. Det lå igjen en liten flokk i Vårstigdalen i kveldinga. ... See MoreSee Less
View on Facebook