Nyheter

Facebookfeed:

Fellingskartet for jakta i 2021 for Knutshø viser at fellingene denne høsten var godt fordelt over området. Ikke alle punktene er nøyaktig plassert da mange jegere bare oppgir navn på jaktfelt og ikke stedfester med GPS-koordinater. Det mangler også fellingssted på 24 kort der jegerne ikke hadde oppgitt noe fellingssted. Vi håper alle jegere fører på nøyaktig fellingssted til neste år, da også dette er verdifull data som brukes i ulike sammenhenger 🙂 Kart: Ingolf Røtvei (Oppdal Bygdeallmenning). ... See MoreSee Less
View on Facebook

11 months ago

Knutshø villreinområde
I dag (14 sept) har det vært oppsyn ute i området Kringsollen, Unndalen og Finnsjøen. Det ble observert 2 store flokker i Kringsollen i kveld som dro opp mot toppen. Det ble også sett en flokk ved Finnsjøen. I tillegg var det 1 bukkeflokk i Fosshøa. I morgen er det siste jaktdag og vi ønsker alle jegere takk for årets jakt😊 For de som ikke allerede har gjort det; husk å levere kort og kjeve innen 5 dager etter jaktslutt og å registrere felt vilt på hjorteviltregisteret eller via appen sett og skutt. Bilde under: flinke jegere nest siste jaktdag. ... See MoreSee Less
View on Facebook

11 months ago

Knutshø villreinområde
I dag (13 sept) har det vært nordvestlig vindretning og fint vær i fjellet. Det har vært oppsyn ute i området Digerkampen og Hånåbekkvelvet, her har det ikke vært observert rein. Det har også vært oppsyn ute i området Bruhøa, Flåen og Kamman. Det ble sett en liten bukkeflokk i Bruhøa, ca 300 dyr på Flåen og 200 dyr i Kamman. ... See MoreSee Less
View on Facebook

11 months ago

Knutshø villreinområde
I dag (12 sept) har det vært nordlig vindretning i fjellet og god sikt. Det har vært oppsyn ute i området Grønnbakken, Flåen/Kringsollen og Flåman/ Kukvølvet men ingen rein er observert. Hvis noen andre har sett noe må dere gjerne legge inn en kommentar 😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook

11 months ago

Knutshø villreinområde
I dag (11 sept) har det vært sørlig vindretning i fjellet og mye skodde. Det har vært oppsyn ute i området Fundberget og Digerkampen, her ble det ikke sett noe rein. Det har også vært oppsyn på Grønnbakken, herfra ble det heller ikke sett noe rein. Det har videre vært oppsyn i området Setaldalen/Sandtjønna og heller ikke her ble det sett rein. Det ble sett en liten reinsflokk i Store Elgsjøtangen som dro nordover i løpet av dagen. ... See MoreSee Less
View on Facebook

11 months ago

Knutshø villreinområde
I dag (10 sept) har det vært synnavind i fjellet. Det har vært oppsyn ute i området Finnshøa. Området Vårstigen har også vært sjekket ut. Det har ikke vært observert rein her, men det har vært sett en liten bukkeflokk i området Elgsjøen. ... See MoreSee Less
View on Facebook

11 months ago

Knutshø villreinområde
I dag (9.sept) har det vært nordvestlig vindretning i fjellet. Det har vært oppsyn ute i området Knutshøene. En stor hop dro i løpet av dagen fra Nordre Knutshø og nord for Finnshøa. ... See MoreSee Less
View on Facebook

11 months ago

Knutshø villreinområde
I dag (8 sept) har det vært vind fra vest og nordvest i fjellet. I kveld stod det 2 store flokker i Nordre Knutshø. ... See MoreSee Less
View on Facebook

11 months ago

Knutshø villreinområde
I dag (7. Sept) har det vært vind fra vest og sørvest. Det var en stor flokk vest for Armodshøa først på dagen som etter hvert delte seg i to. En av flokkene dro opp i Midtre Knutshø og den andre i Armodshøa på kvelden. ... See MoreSee Less
View on Facebook

11 months ago

Knutshø villreinområde
I dag (6. sept) har det vært vind fra vest og sørvest og fint vær i fjellet. Det har vært oppsyn ute i området Kvitdalen, Knutshølonin og Lokkarhøi. Først på dagen stod det en stor flokk i toppen på Heimtjønnshøa. Denne kom etter hvert sørvest og endte på kvelden opp i Knutshølonin. ... See MoreSee Less
View on Facebook

11 months ago

Knutshø villreinområde
I dag (5 sept) har det vært varierende vindretning i fjellet. Det har vært oppsyn ute i området Knutshøene/Heimtjønnshøa, men det ble ikke sett noen dyr. Storflokken var sist sett på tur opp i Søndre Knutshø sent i går kveld. Husk at dere jegere og andre også kan skrive her om dere har sett noe av interesse😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook