Struktur

Strukturtellinger er et bidrag til forvaltningen av villreinbestandene og gjennomføres for å få et bilde av alders- og kjønnssammensetningen i villreinbestandene etter jakta. Da telles det opp antall kalver, simler og bukker fordelt på 1 ½-åringer, 2 ½ -åringer og 3 ½- åringer og eldre i flokkene.

ÅrAnt. flokkerAnt. dyr teltKalvSimlerUngbukkBukk 2 årEldre bukk
Målsetninger i bestandsplanen:(18 – 23%)(40 – 44%)(7 – 9%)(7 – 9%)(18 – 22%)
2008950720,941,210,57,220,3
2009476823,342,86,38,519,1
2010157517,649,46,110,116,9
2011243019,3475,68,419,7
20123101219,247,877,818,2
2013247822,445,86,18,816,9
2014145218,145,3611,718,8
2015256123,441,54,6723,5
201636452342,57819,5
2017239724,241,85,57,620,9
2018356724,8746,565,118,6814,81
2019Ingen vellykket telling