Minimumstelling 30.03.2024

Publisert den

Det ble funnet 1278 dyr i Knutshø under telling den 30.03.2024. Forholda var ikke optimale med tanke på snødekket, men tellinga gir likevel en god indikasjon på bestandsstørrelsen. Beregna vinterbestand i 2024 er omkring 1350 dyr.