Forsøk på minimumstelling

Publisert den

Vinteren så langt i år har vært preget av mye vind og endel ruskevær. Torsdag 3. mars var det omsider en godværsdag i sikte og utsiktene for telling så god ut. For å få ei god telling er man avhengig av gode solforhold for å se sporsleper etter reinsflokkene på bakken ettersom flokkene ofte er vanskelige å se fra lufta. Man må derfor også ha god snødekning og aller helst nysnø. Vinteren så langt i år har ikke gitt gode sporforhold siden det er ganske hardblåst i fjellet, men det ble bestemt å gjøre et forsøk på telling likevel.

Røros flyklubb stilte med fly og pilot og med som fotograf og observatører var Håvard Rønning fra Oppdal bygdeallmenning og Øyvind Lønnebotn fra Folldal Fjellstyre. I tillegg var det flere med på bakken på snøscooter og ski.

Stort sett hele området ble fløyet og hele dagen ble brukt, men ved opptelling i etterkant ble det konkludert med at tellinga dessverre ikke ble vellykket denne gangen på grunn av elendige sporingsforhold i fjellet.

Til sammen ble det funnet 890 dyr fordelt på 5 flokker. Flokkene var relativt spredt i området. Basert på minimumstellinga i fjor, kalvtelling, felling og en beregnet naturlig avgang på 4 % av sommerbestand skal vi i vinter har rundt 1284 dyr i Knutshø. Dette er et forsiktig anslag da vi ikke regner med å finne alt på minimumstellingene og at vi derfor trolig hadde noe mer enn de 1252 dyrene vi fant vinteren 2020.

Flokk 4 som ble funnet i Marsjøfjellet/Saga.

Dersom forholdene i fjellet blir bedre vil det gjøres et forsøk til på minimumstelling, hvis ikke bruker vi fjorårets tall og beregninger. Vi er imidlertid på siste året av bestandsplanen og ønsker derfor å få til ei god telling før vi skal utarbeide ny bestandsplan. Dersom noen ser rein i Knutshø blir vi derfor glade for observasjoner. Observasjoner kan sendes på epost til kur@kvikne.no, eller havard@oppdalbygdeallmenning.no.