Tall fra årets kalvtelling

Publisert den

Den årlige kalvtellinga i regi av NINA ble gjennomført den 29. juni fra helikopter. Været var strålende og fostringsflokkene ble funnet bare minutter etter takeoff fra Hjerkinn, i Nordre Knutshø. Til sammen ble det funnet 1153 dyr, hvorav 301 kalver og 788 simle/ungdyr. Dette gir en kalvprosent på 38,2 %. Ved årets kvotesetting ble det beregnet 307 kalver i kalvtellinga, så det er helt etter beregninga. Nedgangen i kalvandelen i Knutshø er imidlertid fortsatt veldig bekymringsverdig og i miljøkvalitetsnormen som ble publisert tidligere i år fikk Knutshø gult lys på denne målparameteren. Les mer om dette i denne saken.

Tall fra kalvtellinger i regi av NINA for årene 2012-2022. (Figur fra Hjorteviltregisteret).

Årsaken til nedgangen i kalvandel er nok sammensatt, men i Forollhogna, som er godt sammenlignbar med tanke på vær og predasjon var det derimot veldig gode tall i år og en oppgang fra året før.