Fellinger jakta 2021

Publisert den

Da er jakta vel overstått og alt av kontrollkort er omsider kommet inn. Under er en oversikt over tildelte og felte dyr fordelt på alle felt i Knutshø. Oversikten viser at fellingene er relativt jevnt fordelt på de ulike kommunene, selv om det er store variasjoner innad mellom jaktfeltene, men særlig de små feltene med få fellingstillatelser påvirkes mye av tilfeldigheter.

Totalt havnet Knutshø villreinområde på en fellingsprosent på 54 % i 2021 (51 % når vi tar med feltene Fåset og Naustervorda som har egen kvote på 20 frie dyr). Dette er lavere enn i 2020, men en god fellingsprosent likevel, især når man tar med i betraktninga at jakta ble avsluttet 15. september.

Fellingsprosenter i Knutshø fra og med 2008 til og med 2021.