Oppsyns- og fellingsrapport

Publisert den

Oppsyns- og fellingsrapporten for 2021 er nå klar. Den har hovedfokus på jakta og fellingsdata, men her finner du også tall fra minimumstelling, kalvtelling og strukturtelling. Du finner rapporten på denne siden.

I rapporten brukes alt vi får inn av fellingsdata fra jegerne for å lage statistikker. Blant annet brukes fellingsdatoer for å lage en statistikk over fellinger gjennom jakta. Dette brukes igjen for å evaluere overgangsavtaler.

Fellinger fordelt på datoer. Røde søyler er helgedager. Grønn sirkel markerer overgangsdagene mellom TOR, Oppdal og Statsskog mens de blåe sirklene markerer overgangsdager mellom TOR, Oppdal, Statsskog og Folldal. De fleste jegere er flinkere til å huske å skjære dato på kortet, men fortsatt mangler det fellingsdato fra noen av jegerne.