1252 rein talt opp

Publisert den

Årets minimumstelling i Knutshø bekreftet beregningene om en redusert bestand i Knutshø sammenlignet med vinteren 2020.

I 2018 og 2019 ble fellingsprosentene for villreinområdet lavere enn tidligere år (henholdsvis 42 % og 47 %). Dette kom nok blant annet av ei uke kortere jakttid sammenlignet med årene før, men i 2019 ble jakta forlenget med ei uke da man underveis i jakta så at fellingsprosenten ville bli veldig lav om man avsluttet 14.9 som planlagt. Jakttida er derfor ikke hele forklaringa på nedgang i fellingsprosent, men redusert overgang mellom Folldal og Oppdal/Statskog/TOR er nok også en del av forklaringa.

I 2020 ble jaktslutt igjen satt til 21.9 og man regnet derfor med høyere felling. I beregning av kvote ble 56 % felling derfor benyttet som antatt fellingsprosent. Dette var snitt for perioden 2012-2016 da jakttida også var til og med 21.9. Etter beregningene skulle det da være igjen 1494 dyr vinteren 2021, noe om er akkurat ved bestandsmålet og et maksmål for bestanden.

I løpet av jakta 2020 ble det flere perioder med nordavind. Storflokkene stod mye på Folldalsterreng, men den 26-27 var storflokkene på Statsskog/Oppdal og TOR-terreng og det ble mange fellinger her da. Den 10-13 og 18-19 september dro storflokkene på nytt over på Oppdal/Statsskogsterreng, noe som ga nye topper på fellingsstatistikken noen dager.

Oversikten over fellinger i 2020 viser at det ble felt mye dyr over hele området. Kart: Ingolf Røtvei (Oppdal bygdeallmenning).

Dette til sammen gjorde at Knutshø fikk høyere felling enn på mange år, og en god del høyere enn beregnet.

I tillegg ble kalvprosenten for Knutshø lavere enn noensinne i 2020. Les mer om dette i saken om kalvtellinga i 2020.

På grunn av den lave kalvprosenten og den høye fellinga er det derfor beregnet at bestanden i Knutshø er redusert sammenlignet med vinteren 2020. På tellingen i vinter (2021) ble det funnet 1252 dyr. Beregningene tilsa 1359 (avvik på 107 dyr) og sannsynligvis er det noen flere enn de 1252 som ble funnet, men uansett er trolig bestanden godt under bestandsmålet på 1500 vinterdyr.

Under er et kart som viser hvor det ble fløyet/kjørt og hvor flokkene ble funnet.

Bildet viser rutene for helikopteret og bakkemannskap samt hvor flokkene ble funnet. Rød linje er helikopteret, lilla er snøscooter og blå er ski.

Flokk 1 er talt opp til 986 dyr (Storvollkampen), flokk 2 er 29 dyr (Steinhøa), flokk 3 er 41 dyr (Finnshøa), flokk 4 er 19 dyr (Marsjøfjellet), flokk 5-6 er 169 dyr (Grønhøa), Flokk 7 er 8 dyr (Kakkeldalen).