Få med deg webinar om skrantesjuke

Publisert den

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) inviterer til åpent webinar 26. januar 2021. Her vil de legge fram oppdatert kunnskap om skrantesyke/CWD.

Tidspunkt: 26. januar kl. 12.30 – 14

Program:

12.30: Velkommen v/Ingrid M. Høie, VKM
12.35: Bakgrunnen for oppdraget v/oppdragsgiver Mattilsynet og Miljødirektoratet
12.45: VKMs direktør overleverer risikovurderingen
12.50: Resultater og konklusjoner v/Bjørnar Ytrehus, faglig leder av arbeidet
13.15: Hva er neste skritt? V/oppdragsgiverne
13.20: Spørsmål fra publikum til oppdragsgiverne og VKM
14.00: Takk for oppmøtet

Mer informasjon og lenke til webinaret finner du her.