Årets kalver er talt

Publisert den

Villreinutvalget i Knutshø har nå fått tall fra årets kalvtelling av NINA. Tellinga ble gjennomført i slutten av juni, men det har tatt noe tid å telle struktur (kalv, simle/ungdyr og bukk) i alle flokkene.

Det ble en sein vår i fjellet i år. Her fra Storinnsjøen i slutten av mai.

Totalt ble det funnet 307 kalv og 839 simle/ungdyr under kalvtellinga. Årets kalvtelling gir oss med det det laveste tallet for antall kalv per S/U (0,365) siden 1994 , men med ett unntak var årets kalvtall lave for alle villreinområder som er med i overvåkingsprogrammet. Dette kan komme av en sein vår med mye snø i fjellet for kalvene.

Trenden for kalv per S/U er nedadgående i Knutshø.

Trolig er heller ikke alle dyrene i Knutshø funnet ved kalvtellinga, og etter beregninga (minimumstelling og strukturtelling), mangler det noen fostringsdyr i tallene, men ikke så mange at det vil utgjøre noen stor forskjell. Trenden over en lengre tidsperiode er uansett nedadgående, uten at man har klart å avdekke årsaken til det.

I Forollhogna har man klart å regne seg fram til andelen simler ved ulike aldersklasser i den levende bestanden ut fra kjevedata som jegerne har levert inn. Dette kan muligens være en måte å komme nærmere svaret for trenden i Knutshø, men det kommer blant annet an på hvor gode kjevedata vi har, altså hvor flinke jegerne våre har vært til å levere kjever med riktig utfylte merkelapper. Les mer om hvordan kjevedata har gitt interessante svar i Forollhogna.

Så, en oppfordring til jegerne er at dere er flinke og fylle ut alt av informasjon på kort og merkelappe og levere kjever etter jakt. Dette kan bli til stor hjelp for forvaltninga i framtida.