Høye fellinger

Publisert den

Fellingsprosenten for hele Knutshø (uten jaktfeltene Fåset og Naustervorda) ble 62 % av ei kvote på 500. Til sammenligning var fellinga 46,8 % av en kvote på 420 i 2019.

Ikke siden 2016 har vi hatt ei høyere felling i Knutshø, og som oversikten under viser er fellingene relativt godt fordelt over villreinområdet.

Fellingsprosenten for Knutshø villreinområde kan variere en del fra år til år og har de senere årene variert med vindretninga gjennom jakta.