fellinger 2020

Publisert den

Mye av fellingsdataene er nå kommet inn til villreinutvalget, og vi mangler bare data fra ett område. Den foreløpige oversikten viser gode fellinger i 2020. Især Oppdal har høyere fellinger enn på flere år, noe som kommer av at storflokkene stod på Oppdalsterreng i flere perioder.

Fellingsstatistikken for 2020 viser at vi kommer til å få en relativt høy fellingsprosent når alt av data er kommet inn. Storflokkene var mer nord og østover i 2020 enn de har vært på flere år, og dette bidro til den gode fellinga.

Villreinutvalget for Knutshø foreslo for rettighetshaverne, sammen med kvoteforslag, å ha jakttid til og med den 21.9 i år og ikke avslutte den 15. sept fordi det erfaringsmessig har blitt nordavær etter denne tid og dermed større sjans for å få storflokkene på Statskog/Oppdal/TOR-grunn, noe man er avhengige av for å få en akseptabel felling da det ikke er overgangsavtaler mellom Folldal og de øvrige terrengene.

Fellingsdataene for 2019 viste at det ble 122 fellinger av 420 tildelte fellingstillatelser fra 20.8 til og med 15.9 (28 dager). I forlengelsen av jakta (16.9 til og med 21.9, 6 dager) ble det 53 fellinger. I 2020 ble det også mange fellinger de siste dagene av jakta (16-21.9), mest på Oppdal/ Statskogsterreng (33 utenom Folldal SA). Den siste uka var det ikke overgang mellom TOR og Oppdal/Statsskog.

Fellingene gjennom jakta var i 2020 greit fordelt. Storflokkene stod mye på Folldalsterreng, men den 26-27 var storflokkene på Statsskog/Oppdal og TOR-terreng og det ble mange fellinger her da. Den 10-13 og 18-19 september dro storflokkene på nytt over på Oppdal/Statsskogsterreng, noe som ga nye topper på fellingsstatistikken noen dager. Vær OBS på at tall fra Folldal SA mangler og at stististikken derfor ikke viser et godt bilde av fellingene på Folldalsterreng.