Viktig før villreinjakta

Publisert den

Oppsynskorpset, sammen med villreinutvalget, ønsker å presisere følgende overfor jegerne før jaktstart torsdag 20. august:

Nødvendige papirer på villreinjakt:

•Godkjent skyteprøve og det antall treningsskudd som kreves i området du jakter (enkelte områder krever treningsskyting også i 2020 selv om du har treningsskudd og oppskyting fra 2019)

•Betalt jegeravgift

•Våpenkort/utlånserklæring

•Kontrollkort med påført valdansvarlig og jegernavn

•Jegerkontrakt

Skal du jakte villrein i år? Her finner du ei sjekkliste på hva som må være med av papirer på jakt.

Annet viktig å huske på for jegerne:

Jegerkontrakt skal være underskrevet av jeger.

Kort skal ha påført jegernavn/jaktlag.

Kortet skal skjæres før slakteplassen forlates.

Alle antatte bomskudd og skadeskudd skal meldes til oppsynet.

www.settogskutt.no og www.hjorteviltregisteret er nå sammenslått og fellingsdata skal registreres på www.hjorteviltregisteret.no , alternativt via appen “sett og skutt” OBS: kort må leveres inn som før.

Opplæringsjakt gjelder for storvilt for personer som fra dette kalenderåret fyller 16 år, og frem til fylte 18 år.

Ledsager under opplæringsjakt skal ha løst jegeravgiftskort inneværende år og ha bestått skyteprøve for aktuelt våpen.

Opplæringsjegeren skal ha alle nødvendige papirer og skyteprøve, men trenger ikke løse jegeravgiftskort.

For å oppnå målet om høy produksjon og høye slaktevekter, henstilles jegerne om å ikke skyte de største kalvene.

Det skal tas CWD- prøve av alle dyr eldre enn årskalv. Her kan du se en video av hvordan prøven taes.

Sist, men ikke minst; skitt jakt.