OVERGANGSAVTALE I KNUTSHØ HØSTEN 2020

Publisert den

Overgangsavtalen i Knutshø mellom TOR, Oppdal og Statskog har fungert godt siden den ble innført som en prøveordning i 2016. Avtalen ble innført som en permanent ordning i 2017 og gjelder for til sammen 12 dager, mandag til og med torsdag (les mer her).

For 2020 vil det si at det i ukene 35, 36 og 37 er gjensidig overgang mellom jaktfeltene Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) og Tynset og Rennebu (T1, T3, T4, T4a, T14, T20-27, R5a og R6). Det er ikke krav om inngang fra eget felt.

Jegere på overgang i 2017, da ordningen ble innført permanent.

Fredag, lørdag og søndag er unntatt fra overgangsavtalen.

Det er videre viktig å huske på at:

  • Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jeger og jaktdag på denne overgangsavtalen.
  • Ved lagsjakt ved overgang til Oppdal (O7, O30, O31) må jegerne skrive under på en egen jaktlagskontrakt der kortnummer og type dyr er påført som kan fremlegges for oppsynet ved kontroll.
  • Ved overgang til Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse).