520 dyr i kvote

Publisert den

Til høsten kan det felles 520 rein i Knutshø villreinområde.

Kvota for Knutshø for 2020 øker med 100 dyr fra 2019.

Bestandsplanen for Knutshø villreinområde for perioden 2018-2022 legger opp til ei kvote på 400 dyr (+20) i 2020. Bestandsplanen tar imidlertid utgangspunkt i en beregnet felling på 56 %, noe som var snittet for årene 2012-2016, da det var overgangsavtaler mellom Oppdal, Statskog, TOR og Folldal. De senere årene da Folldal ikke har vært med i den felles avtalen med Statskog, Oppdal og TOR (2017-2019) har imidlertid snittet for fellingsprosent sunket til 46 %, og selv i 2019 da jakta ble utvidet landet man på en fellingsprosent på 46.

Det ble forsøkt å få på plass en overgang mellom alle nevnte terreng foran høsten 2020, men da Korona-utbruddet skjedde ble alle videre planer om møter om temaet lagt på is. Det er derfor ingen overgang mellom Folldal og de øvrige terrengene for 2020, og følgelig er det mer reelt å bruke en lavere beregnet fellingsprosent som grunnlag i bestandsregnskapet. I 2018 ble fellinga så lav som 41,6 % for området, mens den etter forlengelsen i 2019 landet på 46,5 %. I 2017 var det 50 % felling.

En fellingsprosent på 50 % er derfor mest sannsynlig med dagens overgangsavtale (som i 2019) og jakttid til og med 21 sept, som vedtatt av årsmøtet.

Målsettingen for vinterstammen innen Knutshø er 1500 dyr og vinteren 2020 er det funnet 1437 dyr på minimumstellinga.

For ikke å komme over målsetninga på 1500 dyr vinteren 2021 er derfor kvota for 2020 økt i forhold til bestandsplanen.

Det kommer mer info om overgangsavtaler, CWD-prøvetaking med mer på denne sida innen jaktstart, så følg med.