Skyteprøven og treningsskudd for jakta 2021

Publisert den

Skyteprøven som alle norske storviltjegere med rifle må avlegge årlig består av en del med 30 obligatoriske treningsskudd og en del med 5 skudd mot dyrefigur (for kombivåpen, drilling og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur). I tillegg til dette kan grunneiere velge å stille ekstra krav, f.eks flere treningsskudd, noe som er vanlig praksis i blant andre Knutshø villreinområde.

Miljødirektoratet har avgjort at for jaktåret 2021/2022 vil det fra statens side kun kreves at sjølve oppskytinga med 5 skudd (evt. 3) gjennomføres.
Tanken er at fritak fra kravet om 30 obligatoriske skudd vil redusere behovet for oppmøte på skytebanene, da man unngår at alle jegerne må møte på skytebanen mer enn en gang under organisert trening for å gjennomføre den årlige skyteprøven.

Villreinutvalget i Knutshø har sendt ut en oppfordring til alle grunneierlag mm. i Knutshø villreinområde om å følge statens krav i år, slik at man legger til rette for korona-vennlige skyteprøver. Flere av jaktområdene (f.eks. TOR) har allerede bestemt seg for å følge statens retningslinjer i år, som altså innebærer at det for 2021/2022 kun vil være krav om å ta selve oppskytinga til storviltprøven på skytebanen og ikke treningsskudd.

Villreinutvalget og grunneierne oppfordrer likevel jegere til å trene så langt dette er mulig for å gjøre jaktutøvelsen bedre og tryggere.

Les hele saken på Miljødirektoratets side.